01 ուրբաթ «Ձրի առել եք, ձրի տուէք»:

    Արդյո՞ք որևէ չքավոր մարդ ձեր փոխարեն կգնահատեր այն, ինչ դուք ունեք:

    Արդյո՞ք որևէ չքավոր մարդ ձեր փոխարեն կգնահատեր այն, ինչ դուք ունեք:
    Անանուն նվիրաբերություն կատարեք մեկին, ով հազիվ ծայրը ծայրին է հասցնում: