Օր 25րդ «Այսպէս լուսաւորէ ձեր լոյսը մարդկանց առաջին,  որ ձեր բարի գործերը տեսնեն, եւ փառաւորեն ձեր Հօրը որ երկնքումն է»

    Սուրբ Ծնունդն ինչպե՞ս կարող է մնալ ձեզ հետ ամբողջ տարին:

    Սուրբ Ծնունդն ինչպե՞ս կարող է մնալ ձեզ հետ ամբողջ տարին:

    Կազմեք ծրագրեր կամ նպատակներ դրեք, որպեսզի շարունակեք ծառայել 2018 թվականին:

    Նոր գաղափարների համար այցելեք Mormon.org կայքը: