Օր 22րդ «Այն գործերը, որոնք դուք տեսաք ինձ անելիս, դրանք պետք է նաև դո՛ւք անեք»

    Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներից ո՞րն է ձեր նախընտրած ուսմունքը:

    Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներից ո՞րն է ձեր նախընտրած ուսմունքը:

    Գրեք այն երկտողի կամ բացիկի ձևով և փոխանցեք ինչ-որ մեկին: