Օր 20րդ «Մարդիս ստացուածքի առաւելութիւնիցը չէ նորա կեանքը»

    Ո՞վ է ձեր կյանքն ավելի իմաստալից դարձրել:

    Ո՞վ է ձեր կյանքն ավելի իմաստալից դարձրել:

    Ծրագրեք ինչ-որ բան անել նրա հետ միասին և նոր հիշողություններ ստեղծեք: