Օր 19րդ «Ուրախացէք եւ ցնծացէք» 

    Ո՞ւմ եք ճանաչում, որ ցանկանում է երջանիկ լինել:

    Ո՞ւմ եք ճանաչում, որ ցանկանում է երջանիկ լինել:

    Նրան փոստով անձնական ծանրոց ուղարկեք: