Օր 15րդ «Երանի ողորմածներին, որ նորանք ողորմութիւն կ’գտնեն»

    Գտեք որևէ ընտանիք, որտեղ հազիվ ծայրը ծայրին են հասցնում:

    Գտեք որևէ ընտանիք, որտեղ հազիվ ծայրը ծայրին են հասցնում:

    Որևէ ծրագիր կազմեք, որը հատուկ կդարձնի նրանց Սուրբ Ծնունդը և իրագործեք այն: