Օր 13րդ «Ամեն ինչ որ կամենում էք՝ թէ ձեզ անեն մարդիկ, այնպէս էլ դուք արէք նորանց»: Մատթեոս 7.12

    Ի՞նչը կարող է իրապես լուսավորել ձեր օրը:

    Ի՞նչը կարող է իրապես լուսավորել ձեր օրը:

    Արեք դա մեկ ուրիշի համար: