Օր 7րդ «Թոյլ տուէք երեխաներին ինձ մօտ գան» Մարկոս 10.14

    Արդյո՞ք ձեր ընտանիքը հասկանում է Սուրբ Ծնունդի իմաստը:

    Արդյո՞ք ձեր ընտանիքը հասկանում է Սուրբ Ծնունդի իմաստը:

    Երեխաներին ուսուցանեք Հիսուս Քրիստոսի և իրենց հանդեպ ունեցած Նրա անսահման սիրո մասին: