Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնը խրախուսում է զգուշություն ցուցաբերել, մինչ Եկեղեցին առաջ է ընթանում COVID-19 համավարակի պայմաններում։

  Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոն

  Իմ թանկագին ընկերներ և գործընկերներ, COVID-19 համավարակի այս ամիսների
  ընթացքում, երբ ողջ աշխարհը պայքարում է նախադեպը չունեցող մարտահրավերների դեմ,
  ես հիացած եմ, տեսնելով դրսևորած հավատքի, խիզախության և Քրիստոսանման սիրո
  անթիվ օրինակներ։ Շնորհակալություն միմյանց ծառայելու և սիրելու օրինակների համար,
  ինչպես Փրկիչը կցանկանար, որ մենք վարվեինք։
  Մենք շնորհակալ ենք այն օգտակար առաջնորդության համար, որ ցուցաբերում են
  կառավարությունը, առողջապահության և քաղաքացիական ղեկավարները՝ մեզ ապահով
  պահելու նպատակով։ Մենք կշարունակենք առաջ շարժվել աղոթքով և մեծագույն
  զգուշությամբ։ Ձեր անվտանգությունը և բարեկեցությունը միշտ մեր կարևորագույն
  մտահոգությունն է։
  Զգուշորեն անցնելով ավելի բնականոն կյանքի, Եկեղեցու ղեկավարները
  կշարունակեն մշտադիտարկել տեղեկատվությունը և գնահատել, թե երբ մենք կարող ենք
  տարբեր վայրերում կրկին հավաքվել մեր հավաքատներում և տաճարներում։ Մենք գիտենք,
  որ սուրբ տաճարների արարողությունները պետք է կատարվեն։ Դրանք հավերժության հետ
  կապված կարևորություն ունեն։
  Մենք քայլ-առ-քայլ հստակ տեղեկություն կտրամադրենք այն մասին, թե երբ և որտեղ
  կարող են վերսկսվել այդ հավաքները և Եկեղեցու կողմից հովանավորվող այլ
  միջոցառումները։ Միսիոներական ծառայության հետ կապված նոր փոփոխությունները
  ընթացքի մեջ են։
  Մինչ այդ, մենք ուրախություն ենք ապրում այն խաղաղությամբ, որը ճառագայթում է
  Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Այն կշարունակի լցնել մեր սրտերը հույսով և հրճվանքով։ Մեր
  Երկնային Հայրը և Նրա Սիրելի Որդին սիրում են մեզ, տեղյակ են մեր մասին և կօրհնեն
  մեզանից յուրաքանչյուրին։

  Ես սիրում եմ ձեզ, թանկագին եղբայրներ և քույրեր, և հավաստիացնում եմ, որ
  առջևում մեզ սպասում են հրաշալի օրեր։ Տիրոջը հետևելու մեր պարտավորվածությունը
  հավերժական է։