Տեղական հոդվածներ

  Գերագույն Համաժողով Ապրիլ 4 - 5 դիտեք հեռարձակումը այստեղ
  Միակ ճշմարտությունն այն է, որ անհանգիստ աշխարհի մռայլ խավարի մեջ Հիսուս Քրիստոսի լույսը ավելի ու ավելի պայծառ է շողում:
  Ուղերձ Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնից 13 մարտի 2020 թ․
  «Կոտրված» մարդ և կոտրված աղեղ
  Նախագահ Նելսոնի Հույսի ուղերձը COVID-19- ի բռնկման ժամանակ
  կիսվեք Փրկիչի Ավետարանի Վերականգնման ուղերձով
  Իմ հրավերը ձեզ 2020 թվականի համար Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն